Galaxie > Stavba galaxií (galaktičtí členové)

Stavba galaxií (galaktičtí členové)

Členy galaxie nazýváme objekty, z kterých se galaxie utváří. Tyto členy rozdělujeme podle jejich stáří, prostorového rozložení v galaxii a chemického složení do dvou skupin a to na členy tzv. populace I a populace II. Tyto populace pak dále dělíme na další podsystémy (viz. tabulka).

Populace I jsou objekty mladé, především mladí veleobři, mlhoviny, asociace, mladé otevřené hvězdokupy, neutrální vodík, prachové částice a plynné mlhoviny. Populace I jsou rozloženy v tenké vrstvě podél galaktické roviny, asi tisíc světelných let silné. Při pohledu na galaxii poznáme populaci I podle jejího namodralého nádechu.

Populace II jsou objekty starší, především kulové hvězdokupy a některé proměnné hvězdy. Na rozdíl od populace I jsou členové populace dva rozloženy kolem galaktického středu a jejich dráhy zabíhají vysoko nad galaktickou rovinu. Barva populace II se jeví jako nažloutlá až načervenalá.

Populace II II II I I
Podsystém Halo Přechodný Diskový Starší Extrémní
Hmotnost – 1mld. Sluncí 20 40 40 10 5
Stáří v mld. roků > 8 5 – 8 1,5 – 5 0,1 – 1,5 < 0,1
Těžké prvky / vodík 0,001 0,004 0,01 0,02 0,04
Poměr os 2 5 20 50 100
Členové kulové hvězdokupy, proměnné RR Lyrae Dlouhoperiodické proměnné Planetární mlhoviny, novy starší otevřené hvězdokupy hvězdy s intenzivními čarami Mezihvězdný plyn, hvězdy T-Tauri, asociace, veleobři, modří obři
Stránka byla naposledy editována 27. ledna 2013 v 15:10.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 11033krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/galaxie/1970-stavba-galaxii-galakticti-clenove    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/galaxie/1970-stavba-galaxii-galakticti-clenove)
Nahrávám...