Naše Galaxie > Naše Galaxie

Naše Galaxie

Pokud se při jasné, bezoblačné noci, daleko od světelného znečištění podíváme na oblohu, můžeme spatřit slabý pás světla táhnoucí se přes oblohu. Jedná se o Mléčnou dráhu, stříbřitý pás, který obepíná celou oblohu. Klene se od souhvězdí Štíra nahoru přes Orla, Labuť, Kassiopeji až do zimního souhvězdí Jednorožce. Potom klesá pod obzor, prochází Plachtami, Jižním křížem, Kentaurem, Střelcem až do Štíra. V rovníkových oblastech, odkud je vidět téměř celá obloha, ji lidé nazývají Nebeský pás, Zářící pás či Mléčný kruh, jinde dostala jméno Nebeská řeka či Stříbrná řeka. Někde ji zase považují za nebeskou cestu, pěšinu či dráhu, jako je tomu v indoevropských zemích (tedy i ve slovanských jazycích). Nikdo ale neznal její podstatu. Teprve výzkumy v 20. století ukázaly, že Mléčná dráha je naše galaxie (Galaxie), viděná od jedné z jejích 200 miliard hvězd – ze sluneční soustavy. Jsme blízko roviny souměrnosti disku Galaxie, takže Mléčná dráha rozděluje oblohu na dvě stejné poloviny. Galaxie je domovem naší sluneční soustavy, stejně jako více než 200 miliard dalších hvězd a jejich planet, tisíců hvězdokup a mlhovin. Jedná se o spirální galaxii s centrální příčkou a radiálními rameny, které začínají ve středu a vytváří spirálovitý tvar. Slunce (a naše sluneční soustava) se otáčí kolem středu Galaxie – galaktického středu, přičemž pro dokončení jednoho oběhu potřebuje přibližně 220 milionů let. Domníváme se, že Slunce a sluneční soustava obíhá kolem středu Galaxie konstantní rychlostí. Za svoji existenci tak vykonalo méně než 25 oběhů kolem středu Galaxie.

Naše Galaxie
Demonstrační snímek galaxie při pohledu zboku.

Klasifikace

Naše Galaxie je obrovská galaxie, její hmotnost včetně korony je (3-6).1012 (3-6 biliony) hmotností Sluncí (hmotnost Slunce – 1,985.1030 kg) a její průměr je přibližně 90 000 světelných let. Radioastronomové zkoumali rozložení vodíkových mračen a na základě tohoto měření usuzují, že se jedná o spirální galaxii s  příčkou Hubbleova typu SBc. Stoupající počet výzkumů dává některé důkazy, které svědčí o tom, že Galaxie vypadá jako M61 nebo M83.

Místní skupina

Naše Galaxie je část souboru galaxií známých jako Místní skupina. Jedná se o seskupení 3 velkých a přes 30 malých galaxií. Naše Galaxie je druhá největší po galaxii M31, ale možná nejhmotnější člen skupiny. M31, která se nachází ve vzdálenosti 2,9 milionů světelných let, je nejbližší velká galaxie, ale množství slabších galaxií je blíže. Mnoho trpasličích členů této skupiny jsou satelity nebo průvodce Galaxie. Nejbližšími většími galaxiemi jsou Velký a Malý Magellanův oblak ve vzdálenostech 179 000 a 210 000 světelných let. Tato Místní skupina je část nadkupy galaxií, známá jako nadkupa galaxií v Panně, která obsahuje nejméně 5 000 galaxií a měří zhruba 100 milionů světelných let.

Spirální ramena

Spirální ramena naší Galaxie obsahují mezihvězdnou hmotu, difúzní mlhoviny, mladé hvězdy a otevřené hvězdokupy, které se vytvořily z tohoto materiálu. Naproti tomu výduť obsahuje staré hvězdy a kulové hvězdokupy; naše Galaxie má pravděpodobně 200 hvězdokup, ze kterých jich známe asi 150. Tyto kulové hvězdokupy jsou silně koncentrované směrem ke galaktickému středu.

Naše místo v Galaxii

Náš sluneční systém se nachází ve vnějších oblastech Galaxie, zhruba 14 světelných let nad rovinou galaktického disku, ale 26 400 světelných let od galaktického středu. Slunce leží v jednom menším spirálním ramenu (známé jako Místní rameno nebo rameno Orion) asi ve dvou třetinách od středu. Toto rameno se nachází mezi ramenem Střelce a Persea. V místě, kde se nachází Slunce, je tloušťka diskové části Galaxie pouze 3 000 světelných let. Poměrem tloušťky a průměru se podobá hudebnímu CD.

Střed Galaxie

Střed naší Galaxie je umístěn ve vzdálenosti přibližně 26 400 světelných let. Leží ve směru souhvězdí Střelce (Sagittarius) – ve skutečnosti na hranici Střelce a Štíra. Středová oblast je intenzivním zdrojem rádiových vln, infračerveného a rentgenového záření. V srdci Galaxie je tajemný zdroj nesmírné energie. Září jako sto milionů Sluncí, ale svou velikostí by se vešel do oběžné dráhy Jupitera. Jeho celková hmotnost je asi milionkrát větší než sluneční. Tato hmota je téměř určitě černá díra, která „požírá“ mezihvězdný plyn a prach, který si přitahuje z prstence kupícího se kolem něj. Jak tento plyn padá na černou díru, zahřívá se a vysílá energii, kterou pozorujeme.

Pohled na podobné galaxie

Spatřit celou naší Galaxii je téměř nemožné. Naši situaci si můžeme přirovnat k  tomu, jako bychom pozorovali město z jeho centrálních částí. Jediný způsob, jak si ji ale můžeme přiblížit, je ten, že se podíváme na jinou, podobnou galaxii.

Snímky zobrazují dvě odlišné galaxie. Obě jsou spirální jako naše, ale zatímco na první galaxii se díváme shora, kde vidíme celá její spirální ramena, na druhou se díváme z boku. Nelze spatřit spirální ramena, místo toho u této galaxie vidíme centrální „výduť“ jádra a diskovou strukturu, která se ztenčuje směrem ke krajům galaxie. Na snímku také vidíme tmavý proužek, který je zřetelně vidět přes centrální výduť. Tento proužek je ve skutečnosti tvořen prachem, který pohlcuje světlo a zabraňuje nám vidět hvězdy, které jsou za ním. Tyto snímky jsou zajímavé tím, že poskytují odlišné pohledy na spirální galaxie a svým vzhledem jsou velice blízké tvaru naší Galaxie tak, jak bychom ji mohli vidět z jiných galaxií.

NGC2997
Spirální galaxie NGC 2997 při pohledu shora.
NGC4565
Spirální galaxie NGC 4565 při pohledu z boku.

Zmíněnou spirální galaxii NGC 2997 můžeme ještě použít k tomu, abychom si udělali představu o tom, kde by leželo naše Slunce. Následující snímek zobrazuje velikost Galaxie a přibližnou polohu Slunce a slunečního systému, který je umístěn asi ve dvou třetinách od středu Galaxie.

NGC2997
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 166500krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2227-nase-galaxie    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/nase/2227-nase-galaxie)
Nahrávám...