Hvězdokupy > Ostatní galaxie a kulové hvězdokupy

Ostatní galaxie a kulové hvězdokupy

Kulové hvězdokupy mimo naší Galaxii

Naše Galaxie má soustavu asi přibližně 180 až 200 kulových hvězdokup (včetně 28 z 29 Messierových hvězdokup, kromě M54). Většina ostatních galaxií má také soustavu kulových hvězdokup, v některých případech (např. M87) obsahující několik tisíc hvězdokup. Pouze malý počet mimogalaktických hvězdokup je v dosahu větších amatérských dalekohledů.

M87
Eliptická rádiová galaxie M87 (NGC 4486, Virgo A)

Zatímco všechny kulové hvězdokupy v naší Galaxii a v našem větším průvodci, galaxii v  Andromedě M31, jsou staré, další galaxie Místní skupiny, Velké a Malé Magellanovo mračno, stejně jako galaxie Trojúhelník (Triangulum) M33 obsahují výrazně mladší kulové hvězdokupy, což může být s jistotou usuzováno ze spektroskopických výzkumů.

M82
Známá blízká galaxie M82 (NGC 3034)

Tyto galaxie také obsahují extrémně rozsáhlé difúzní mlhoviny s hmotností řádově kulových hvězdokup, jasné kandidáty pro budoucí mladé hvězdokupy, v současné době ve stádiu tvoření, zejména mlhovina Tarantule (NGC 2070) ve Velkém Magellanově mračnu a NGC 604 v M33. Velké množství, více než 100 mladých kulových hvězdokup, bylo v poslední době detekováno v M82, nepravidelné galaxii za Místní skupinou.

Nejjasnější kulové hvězdokupy v osmi blízkých galaxiích

Galaxie GC1 RA(2000)
hh:mm:ss
Deklinace(2000)
°:mm:ss
Vizuální hvězdná velikost
mag
Fornax Dwarf NGC 1049 02 39 49 +34 15 29 12,6
M 31 Mayall II (G1) 00 32 47 +39 34 41 13,7
NGC 205 (M 110) G73 00 40 55 +41 41 15 15,0
M 33 C39 01 34 50 +30 21 56 15,9
WLM WLM 1 00 01 50 -15 27 31 16,1
NGC 185 Hodge 5 00 39 14 +48 23 06 16,7
NGC 147 Hodge 3 00 33 15 +48 27 23 17,0
NGC 2403 F46 07 36 29 +65 40 30 17,9
NGC 1049
Trpasličí galaxie Fornax (MCG-6-7-1)
Vizuální hvězdná velikost = 12,6 mag

obr
Trpasličí galaxie Fornax je extrémně málo jasný objekt, ale obsahuje 4 relativně vysoce jasné kulové hvězdokupy, které mohou být vidět dokonce i v případě, kdy galaxie není viditelná. Nejjasnější, NGC 1049, objevil John Herschel na mysu Dobré naděje a popsal ji „jako hvězdu 12 mag velmi málo rozmazanou na hranách, podivný malý objekt snadno zaměnitelný za hvězdu, kterou však určitě není“.


Mayall II (G1)
Galaxie Andromeda (M31)
Vizuální hvězdná velikost = 13,7 mag

obr
Nejjasnější kulové hvězdokupy přidružené ke galaxii v Andromedě jsou mimo dosah viditelného rozšíření galaxie, některé leží 2,5 stupně jihozápadně od jádra M31. To leží v jihozápadním vrcholu rovnostranného trojúhelníku z hvězd 12 mag o straně 2' a na první pohled se jeví jako blízká trojhvězda. Při pozorování silnějším dalekohledem má prostřední „hvězda“ slabý, roztřepaný vzhled a není zřejmě hvězdného původu.

Steve Gottlieb objevil 18 z přibližně 300 kulových hvězdokup v M31.


G73
NGC 205 (M110)
Vizuální hvězdná velikost = 15,0 mag

obr
Kulové hvězdokupy ve třech galaxiích v Andromedě (4 nejjasnější společníci) mohou být v dosahu velkých amatérských dalekohledů. (Není známá žádná kulová hvězdokupa, která je přidružená s M32.) V roce 1932 identifikoval Edwin HubbleM31 kandidáty na kulové hvězdokupy a na základě jejich fyzického sousedství jich osm přidružil k  NGC 205. Steve Gottlieb v jeho přehledu kulových hvězdokup M31 popsal své pozorování osmi nejjasnějších:
Velmi nejasná, viditelná v přímém pohledu jako hvězda 15. magnitudy, 2,5' severně je hvězda 8,5 magnitudy a 6,5' jižně hvězda 10. magnitudy. Nachází se 6' východně od centra M110.


C39
Galaxie Trojúhelník (M33)
Vizuální hvězdná velikost = 15,9 mag

obr
K nalezení C39, nejjasnější kulové hvězdokupy v galaxii Trojúhelník, je nutné hledat rovnostranný trojúhelník z hvězd 10. magnitudy přibližně 22' jihovýchodně od jádra M33. Hvězdy jsou od sebe daleko okolo 7' a nejjižnější je dvojhvězda. Potom je nutné najít hvězdu 12. magnitudy na jihozápadním rameni trojúhelníku. Kulová hvězdokupa je přibližně 1' jižně od této hvězdy a je viditelná v 17,5 palcovém teleskopu jako mírně mlhavá hvězda. V bezprostředním okolí se ovšem nachází několik velmi slabých hvězd, které způsobují mnohem složitejší identifikaci objektu.
Rich Jakiel objevil 5 z ~ 60 kulových hvězdokup, které jsou spojené s galaxií Trojúhelník.


„WLM 1“
Wolf – Lundmark – Melotte Trpaslík (MCG-3-1-15)
Vizuální hvězdná velikost = 16,1 mag

obr
Místní skupina galaxií známá jako „WLM“ je pojmenována podle svého objevu na počátku 20. století. Wolf jako první v roce 1909 existenci galaxie oznámil po fotografování objektu pomocí šesti palcového fotoaparátu a dvacetiosmi palcového Waltzova reflektoru v Heidelburgu. Téměř o 20 let později tuto galaxii „znovu objevili“ Lundmark a Melotte (1926) během prohlídky starších fotografických desek. WLM je nepochybně nepravidelná galaxie, která byla často cílem pro Hubblea a Baadeho během 20. a 30. let 20. století. Dnes je WLM systém klasifikován jako trpasličí nepravidelná galaxie.

20ti palcový f/4,5 při 175x: Velmi rozsáhlé, jemně slabě doutnavé, směrované severo-jižním směrem a umístěné v oblasti slabých hvězd. Objekt je protáhlý (~2:1) a má slabě mramorovaný povrch. Kulová hvězdokupa byla v tomto zorném poli pouze tušená. –  Rich Jakiel


Hodge 5
NGC 185
Vizuální hvězdná velikost = 16,7 mag

obr
NGC 185 a NGC 147 jsou trpasličí eliptičtí průvodci M31 ležící přibližně jeden stupeň od sebe a zhruba 7° severně od samotné M31. Na pravděpodobnou existenci kulových hvězdokup v NGC 185 jako první v roce 1944 upozornil Walter Baade. Paul Hodge později identifikoval další tři kandidáty. U Hodge 2 (není ukázaná) bylo později zjištěno, že se jedná o galaxii na pozadí.
K zachycení nejjasnější ze zbývajících čtyř hvězd (Hodge 5) je nutné vypátrat skupinu hvězd přibližně 3,5' severovýchodně od středu galaxie. Nejjasnější hvězda skupiny má hvězdnou velikost 11,7 mag. se dvěmi hvězdami 14. magnitudy téměř západním směrem. Poté je třeba použít největšího výkonu daného přístroje a najít mnohem slabší dvojici hvězd v dosahu 1' na východ od jasné hvězdy. Tento pár tvoří s Hodge 5 (jižní vrchol) rovnostranný trojúhelník.


Hodge 3
NGC 147
Vizuální hvězdná velikost = 17,0 mag

obr
Walter Baade také identifikoval dvě kulové hvězdokupy a polohvězdné jádro v NGC 147. Paul Hodge zjistil, že je toto patrné jádro (Hodge 1 – mag 17,7; téměř na východ od hvězdy 13,7 mag) slabě vytlačováno ze středu jasného uspořádání. Na základě barvy (modřejší než galaxie) se domníval, že je pravděpodobné, že se jedná o kulovou hvězdokupu.

Nejjasnější kulová hvězdokupa v NGC 147 (Hodge 3) leží přibližně 3,2' jižně od středu galaxie a 1,5' severozápadně od hvězdy 12,7 mag. Pokud se ví, dosud se nepodařilo úspěšné pozorování kulové hvězdokupy v NGC 147.


F46
NGC 2403
Vizuální hvězdná velikost = 17,9 mag
obr
Jedná se o nejjasnější kulovou hvězdokupu v NGC 2403. Jde o  další galaxii, kde se nachází kulová hvězdokupa, která je jasnější než 18. magnituda.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 7873krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/hvezdokupy/1994-ostatni-galaxie-a-kulove-hvezdokupy    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/hvezdokupy/1994-ostatni-galaxie-a-kulove-hvezdokupy)
Nahrávám...